“ นายอรรถวุฒิ สุจริต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IFEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-05-2557 01-04-2558 15-09-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,980 9,000 9,450 12,373
%การถือ 0.83% 0.52% 0.52% 0.62%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

ML ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,700
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3