“ นายอัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,835 6,466 8,414
%การถือ 0.61% 0.58% 0.76%
มูลค่า (พัน) 8,317 11,122 14,472

LTX ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 11-04-2557 15-10-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 458 458
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 0 0

SIMAT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-05-2558 16-03-2559 20-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,290 10,895 10,733
%การถือ 0.61% 2.76% 2.71%
มูลค่า (พัน) 11,909 56,654 55,812
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3