“ นายอาทิจ ตั้งกัลยานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 70 120 150 150
%การถือ 1.17% 1.00% 1.25% 1.25%
มูลค่า (พัน) 2,415 4,140 5,175 5,175
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3