“ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 0.15

วันที่ 13-03-2558 02-11-2558 30-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 150,000 160,000 193,000
%การถือ 1.00% 4.17% 4.13% 4.55%
มูลค่า (พัน) 9,300 46,500 49,600 59,830

B52 ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 02-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,870
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 6,209

BLAND ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 10-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 120,000
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 130,800

BWG ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000
%การถือ 2.91%
มูลค่า (พัน) 17,380

CNS ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 0

DCORP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-04-2558 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 5,500
%การถือ 0.76% 0.99%
มูลค่า (พัน) 0 0

DEMCO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 23,540

LDC ราคาล่าสุด 4.28

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.25%
มูลค่า (พัน) 1,330

ML ราคาล่าสุด 1.33

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 15,400

MPG ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 07-03-2557 21-08-2558 25-03-2559 21-03-2560 16-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 35,000 30,000 30,000 20,000 10,000
%การถือ 3.99% 3.42% 3.07% 2.05% 1.02%
มูลค่า (พัน) 25,900 22,200 22,200 14,800 7,400

PAE ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 0

ROJNA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 88,800

TRC ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 15-05-2558 28-03-2559 11-05-2559 11-05-2560 07-05-2561 29-05-2562 01-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 150,000 150,000 175,000 180,000 100,000 100,000
%การถือ 3.01% 3.31% 3.29% 3.41% 3.07% 1.62% 1.62%
มูลค่า (พัน) 15,000 22,500 22,500 26,250 27,000 15,000 15,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3