“ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CIG ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 01-04-2557 30-03-2558 29-04-2558 12-05-2559 15-07-2559 04-04-2560 02-04-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 81,577 81,577 81,577 85,347 90,347 93,571 96,809 96,809
%การถือ 13.55% 9.43% 9.43% 9.87% 10.45% 10.82% 11.19% 11.19%
มูลค่า (พัน) 58,736 58,736 58,736 61,450 65,050 67,371 69,702 69,702

MPG ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 07-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 27,500
%การถือ 3.13%
มูลค่า (พัน) 20,900
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3