“ นายอำนาจ บุบผามาศ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 22-03-2560 21-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,600 5,750
%การถือ 0.58% 0.52%
มูลค่า (พัน) 7,912 9,890

EVER ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,860
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 7,718
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3