“ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500 6,010
%การถือ 0.92% 1.00%
มูลค่า (พัน) 48,951 53,490
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3