“ นายอุเทน พัฒนานิผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300 3,300 5,250 5,000
%การถือ 0.55% 0.55% 0.88% 0.63%
มูลค่า (พัน) 5,676 5,676 9,030 8,600

KCM ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 13-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000
%การถือ 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 7,800 7,800

OCEAN ราคาล่าสุด 1.30

วันที่ 11-03-2559 21-04-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,300 6,600 6,600
%การถือ 0.87% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 9,828 10,296 10,296

PHOL ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 28-08-2557 06-03-2558 10-03-2559 10-05-2559 07-09-2559 15-03-2560 14-03-2561 07-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 840 1,255 2,400 2,400 2,400 3,400 4,200 4,200 4,200
%การถือ 0.52% 0.77% 1.48% 1.48% 1.48% 1.68% 2.07% 2.07% 2.07%
มูลค่า (พัน) 2,856 4,267 8,160 8,160 8,160 11,560 14,280 14,280 14,280
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3