“ นายเขต หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SVOA ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,009 8,400 9,600 12,200 13,100 14,200
%การถือ 1.13% 1.19% 1.36% 1.73% 1.85% 2.01%
มูลค่า (พัน) 21,944 23,016 26,304 33,428 35,894 38,908
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3