“ นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 08-05-2557 16-03-2558 15-03-2559 29-08-2559 12-05-2560 19-04-2561 29-08-2561 09-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,971 3,470 3,568 4,992 5,390 7,555 8,499 8,509 8,509
%การถือ 0.99% 1.16% 1.19% 1.66% 1.80% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89%
มูลค่า (พัน) 18,863 22,035 22,654 31,699 34,227 47,972 53,969 54,032 54,032

CHARAN ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 87 87 87
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 3,002 3,002 3,002

MOONG ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 09-05-2560 08-05-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,041 1,184 1,234
%การถือ 0.66% 0.71% 0.73%
มูลค่า (พัน) 5,207 5,920 6,172

PHOL ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 14-03-2561 07-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,044 1,044 1,044
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 4,196 4,196 4,196
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3