“ นายเฉลิม หาญพาณิชย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BCH ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 10-05-2561 27-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 813,750 813,750 813,750 813,750 813,750 813,750 813,750 813,750 813,750 813,750
%การถือ 32.63% 32.63% 32.63% 32.63% 32.63% 32.63% 32.63% 32.63% 32.63% 32.63%
มูลค่า (พัน) 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000 14,973,000

JKN ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,000
%การถือ 4.81%
มูลค่า (พัน) 239,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3