“ นายเถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 800
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 13,200

TNR ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,265
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 24,690
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3