“ นายเนตร จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 55 55 110 110 110 110
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 1,889 1,889 3,778 3,778 3,778 3,778

ROJNA ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 27-03-2557 16-03-2558 01-09-2558 09-05-2559 16-03-2560 16-05-2561 30-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,499 11,820 12,056 12,056 12,056 11,456 11,656 11,056
%การถือ 0.80% 0.64% 0.61% 0.61% 0.60% 0.57% 0.58% 0.55%
มูลค่า (พัน) 85,093 87,467 89,217 89,217 89,217 84,777 86,257 81,817

TMD ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,953 48,953 48,953 48,953 48,953 48,953 48,953
%การถือ 32.64% 32.64% 32.64% 32.64% 32.64% 32.64% 32.64%
มูลค่า (พัน) 1,165,079 1,165,079 1,165,079 1,165,079 1,165,079 1,165,079 1,165,079
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3