“ นายเฟิม หงสนันทน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 103,070 90,491 97,091 97,091 97,688 97,648
%การถือ 1.40% 1.23% 1.32% 1.32% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 85,548 75,107 80,585 80,585 81,081 81,048

MFC ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,423 1,088 1,169 1,169 1,169 1,189 1,189
%การถือ 1.19% 0.91% 0.97% 0.97% 0.94% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 23,614 18,059 19,409 19,409 19,409 19,741 19,741

TRUBB ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 12-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 3,800
%การถือ 1.32% 0.56%
มูลค่า (พัน) 24,480 10,336
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3