“ นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 41,613 46,074 46,074 50,982 50,982 49,851 49,851 49,851
%การถือ 2.01% 2.02% 2.02% 2.04% 2.04% 1.99% 1.99% 1.99%
มูลค่า (พัน) 27,465 30,409 30,409 33,648 33,648 32,902 32,902 32,902
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3