“ นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CIG ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 30-03-2558 29-04-2558 12-05-2559 15-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 20,000 17,223
%การถือ 2.31% 2.31% 2.31% 1.99%
มูลค่า (พัน) 14,400 14,400 14,400 12,400

TVO ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,582 11,882 12,132 12,132 12,132 12,132 12,132 12,132 12,132 12,132
%การถือ 1.43% 1.47% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
มูลค่า (พัน) 402,469 412,894 421,581 421,581 421,581 421,581 421,581 421,581 421,581 421,581
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3