“ นายเฮ้าคิน แสงทองอร่าม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 34,000 42,425 41,425
%การถือ 0.74% 0.92% 0.90%
มูลค่า (พัน) 14,960 18,667 18,227

EP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2561 26-09-2561 08-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,550 4,850 4,850 4,869
%การถือ 0.54% 0.58% 0.58% 0.53%
มูลค่า (พัน) 25,935 27,645 27,645 27,752
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3