“ นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 30-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 146 146
%การถือ 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 0 0

IRC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-02-2563 09-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,409 7,409
%การถือ 3.70% 3.70%
มูลค่า (พัน) 134,101 134,101

IT ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 11-03-2563 15-04-2563 02-07-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 1.36% 1.36% 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 20,000 20,000 20,000 20,000

MATI ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 13-03-2563 10-07-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,523 6,523 6,523
%การถือ 3.52% 3.52% 3.52%
มูลค่า (พัน) 40,116 40,116 40,116

NC ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 203
%การถือ 1.36%
มูลค่า (พัน) 2,008

PG ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,015 2,015 2,015
%การถือ 2.10% 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 11,987 11,987 11,987

TPCORP ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 700 700 700 700
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3