“ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TPOLY ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 02-05-2557 17-03-2558 03-11-2558 15-03-2559 09-05-2560 08-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,833 5,833 8,616 8,616 6,433 5,833 6,633
%การถือ 1.16% 1.16% 1.52% 1.52% 1.13% 1.03% 1.16%
มูลค่า (พัน) 13,650 13,650 20,162 20,162 15,054 13,650 15,522
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3