“ นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJ ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 17-03-2557 16-03-2558 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,940 6,750 7,110
%การถือ 1.49% 1.69% 1.78%
มูลค่า (พัน) 158,895 180,563 190,193

JASIF ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 03-03-2559 15-11-2559 23-05-2560 28-05-2561 28-08-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 111,060 111,200 154,000 74,300 73,026 57,000
%การถือ 2.02% 2.02% 2.80% 1.35% 1.33% 1.04%
มูลค่า (พัน) 1,093,941 1,095,320 1,516,900 731,855 719,307 561,450

PTL ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 02-07-2557 06-08-2558 11-04-2559 30-06-2559 08-08-2560 22-06-2561 08-08-2561 28-11-2561 21-06-2562 08-08-2562 26-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,950 39,950 39,440 44,370 44,850 44,900 44,960 44,980 44,980 44,980 44,990
%การถือ 4.99% 4.99% 4.93% 4.93% 4.98% 4.99% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 1,198,500 1,198,500 1,183,200 1,331,100 1,345,500 1,347,000 1,348,800 1,349,400 1,349,400 1,349,400 1,349,700

SITHAI ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 62,600 63,300 74,700 80,000 118,400 118,400
%การถือ 4.06% 2.31% 2.34% 2.76% 2.95% 4.37% 4.37%
มูลค่า (พัน) 10,890 61,974 62,667 73,953 79,200 117,216 117,216

SNC ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 19-02-2558 18-08-2559 21-02-2562 19-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,450 5,400 1,650 7,950
%การถือ 0.85% 1.88% 0.57% 2.76%
มูลค่า (พัน) 33,320 73,440 22,440 108,120

TVO ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 39,450 40,250 23,680 4,250
%การถือ 4.88% 4.98% 2.93% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,370,888 1,398,688 822,880 147,688
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3