“ นายไพศาล ชาติพิทักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DELTA ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,735
%การถือ 1.10%
มูลค่า (พัน) 4,326,462

PTL ราคาล่าสุด 315.00

วันที่ 02-07-2557 06-08-2558 11-04-2559 30-06-2559 08-08-2560 22-06-2561 08-08-2561 28-11-2561 21-06-2562 08-08-2562 26-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,750 25,300 27,350 30,980 31,200 33,200 33,352 34,462 35,679 36,900 40,900
%การถือ 2.34% 3.16% 3.42% 3.44% 3.47% 3.69% 3.71% 3.83% 3.96% 4.10% 4.54%
มูลค่า (พัน) 557,813 752,675 813,663 921,640 928,200 987,700 992,222 1,025,233 1,061,462 1,097,775 1,216,775

SITHAI ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 12-05-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,160 47,761 51,900 55,900 58,400 64,300 66,000
%การถือ 0.80% 1.76% 1.92% 2.06% 2.16% 2.37% 2.44%
มูลค่า (พัน) 2,182 48,239 52,419 56,459 58,984 64,943 66,660

SNC ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 18-02-2559 18-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,458
%การถือ 0.63% 0.51%
มูลค่า (พัน) 26,820 21,721

TMT ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 07-03-2557 05-03-2558 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,400 4,450 5,635
%การถือ 0.78% 1.02% 1.29%
มูลค่า (พัน) 42,160 55,180 69,876

TPAC ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 07-05-2557 17-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,780 2,820 2,820
%การถือ 0.89% 1.40% 1.37%
มูลค่า (พัน) 27,234 43,146 43,146

TTW ราคาล่าสุด 15.30

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 16-03-2560 13-03-2561 30-08-2561 12-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 24,200 28,200 31,400 31,500 27,300 29,400 29,800 30,000
%การถือ 0.50% 0.61% 0.71% 0.79% 0.79% 0.68% 0.74% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 230,000 278,300 324,300 361,100 362,250 313,950 338,100 342,700 345,000

TVO ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,100 12,227 12,250 12,000
%การถือ 0.88% 1.51% 1.51% 1.48%
มูลค่า (พัน) 237,850 409,608 410,375 402,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3