“ นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 426,449 403,639 317,995
%การถือ 9.28% 8.79% 6.92%
มูลค่า (พัน) 187,637 177,601 139,918

EP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,395
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 42,154
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3