“ นาย กุศล อรุณรัตน์สกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 6,000
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 10,320 10,320
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3