“ นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PDG ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 24-08-2558 17-03-2559 25-08-2559 17-03-2560 15-03-2561 22-08-2561 15-03-2562 22-08-2562 16-03-2563 23-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,150 6,030 4,685 4,200 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
%การถือ 2.28% 2.23% 1.74% 1.56% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48% 1.48%
มูลค่า (พัน) 25,461 24,964 19,396 17,388 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 16,560

TVO ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,502 5,502 5,502
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 184,327 184,327 184,327
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3