“ นาย จงกิจ งามเลิศชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AFC ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 18-09-2560 10-09-2561 06-09-2562 09-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 340 365 348 348
%การถือ 0.75% 0.80% 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 2,601 2,795 2,665 2,665

ARROW ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 07-03-2559 09-05-2559 26-08-2559 11-05-2560 09-05-2561 24-08-2561 09-05-2562 28-08-2562 17-04-2563 27-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,710 1,773 2,080 2,157 2,275 2,316 2,355 2,355 2,380 2,385 2,453
%การถือ 0.68% 0.71% 0.82% 0.86% 0.90% 0.91% 0.93% 0.93% 0.93% 0.94% 0.96%
มูลค่า (พัน) 15,736 16,312 19,140 19,840 20,929 21,308 21,668 21,668 21,899 21,944 22,564

CHARAN ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 66 66
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 2,234 2,234

FANCY ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 03-04-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,130 10,130
%การถือ 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 12,764 12,764

GPI ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 23-08-2562 03-03-2563 09-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,294 4,294 4,294 4,294
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 7,472 7,472 7,472 7,472

NKI ราคาล่าสุด 1.74

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 230 230
%การถือ 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 11,386 11,386

TPA ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 16-04-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 732 732
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 5,126 5,126
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3