“ นาย จักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,446 12,446 12,446
%การถือ 1.54% 1.54% 1.54%
มูลค่า (พัน) 416,950 416,950 416,950
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3