“ นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CIG ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,676
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 8,407

FSS ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 05-03-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500 5,500
%การถือ 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 20,790 20,790

OGC ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 454 454 505
%การถือ 2.13% 2.13% 2.37%
มูลค่า (พัน) 12,361 12,361 13,761

PG ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,330 1,330 1,340
%การถือ 1.39% 1.39% 1.40%
มูลค่า (พัน) 7,914 7,914 7,973

TAKUNI ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 16-03-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,573 11,223
%การถือ 0.82% 1.40%
มูลค่า (พัน) 9,990 17,058

TYCN ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 13-03-2563 29-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,041 10,065 10,250
%การถือ 1.68% 1.69% 1.72%
มูลค่า (พัน) 35,142 35,226 35,875
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3