“ นาย ชนินทร์ ศิลปีชีวะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 64,987 64,987 73,772
%การถือ 1.41% 1.41% 1.61%
มูลค่า (พัน) 28,594 28,594 32,460
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3