“ นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCC ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 411,060 496,060 496,060 496,060 496,500
%การถือ 5.68% 6.05% 6.05% 6.05% 6.06%
มูลค่า (พัน) 1,257,844 1,517,944 1,517,944 1,517,944 1,519,290

LALIN ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,300 7,300
%การถือ 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 75,190 75,190

RICHY ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563 28-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 117,000 119,000 119,300 120,000
%การถือ 9.80% 9.96% 9.99% 10.05%
มูลค่า (พัน) 153,270 155,890 156,283 157,200

SMIT ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 07-05-2563 03-07-2563 28-08-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,070 18,950 18,950 16,997
%การถือ 3.60% 3.58% 3.58% 3.21%
มูลค่า (พัน) 83,527 83,001 83,001 74,446

TVO ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,900 13,650 13,200
%การถือ 1.72% 1.69% 1.63%
มูลค่า (พัน) 507,350 498,225 481,800

VIBHA ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,983,500
%การถือ 14.95%
มูลค่า (พัน) 3,947,165
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3