“ นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,649 1,649 1,649
%การถือ 4.71% 4.71% 4.71%
มูลค่า (พัน) 81,623 81,623 81,623
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3