“ นาย ณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHEWA ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 02-03-2563 09-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,198 8,366
%การถือ 0.96% 0.66%
มูลค่า (พัน) 12,076 8,282

ECL ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,543 15,643
%การถือ 1.04% 1.41%
มูลค่า (พัน) 19,853 26,905

PLANET ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,570
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 4,302

RICH ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 17-03-2557 31-10-2559 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 51,647 28,853 111,210
%การถือ 5.15% 1.20% 3.57%
มูลค่า (พัน) 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3