“ นาย ณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 76 64
%การถือ 0.63% 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,626 2,222

SLM ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 12-07-2562 11-10-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100 114 1,178 1,798 1,798
%การถือ 0.89% 0.50% 0.53% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3