“ นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

STA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,111
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 547,222

SUPER ราคาล่าสุด 49.25

วันที่ 15-03-2564 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 555,556 568,556
%การถือ 2.03% 2.08%
มูลค่า (พัน) 522,222 534,442

TCAP ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,460 8,620
%การถือ 0.81% 0.74%
มูลค่า (พัน) 324,005 295,235

TPCH ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,556
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 50,489
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3