“ นาย ณัฐพงศ์ ลีลาเทพินทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 73,624
%การถือ 1.60%
มูลค่า (พัน) 32,394
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3