“ นาย ดนุชา วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,000 50,000
%การถือ 4.87% 4.51%
มูลค่า (พัน) 92,880 86,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3