“ นาย ทิวา จิรพัฒนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 28-02-2563 13-04-2563 27-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,490 1,490 1,490 1,490
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 31,298 31,298 31,298 31,298

KYE ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 08-08-2557 05-08-2558 05-08-2559 09-08-2560 28-06-2561 06-08-2561 02-08-2562 26-06-2563 31-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 145 160 159 150 152 152 158 158 158
%การถือ 0.66% 0.73% 0.72% 0.68% 0.69% 0.69% 0.72% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 61,770 67,947 67,777 64,070 64,795 64,795 67,095 67,095 67,095

LPN ราคาล่าสุด 426.00

วันที่ 27-02-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,450 11,550
%การถือ 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 57,823 58,328

PREB ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,050
%การถือ 0.65% 0.65% 0.66%
มูลค่า (พัน) 18,300 18,300 18,758

SSF ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 09-03-2563 14-04-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,841 1,841 1,841
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 16,566 16,566 16,566

TMI ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,220

TWP ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,834
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 7,446

UNIQ ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,971 6,971
%การถือ 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 43,570 43,570
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3