“ นาย ธนาชัย ตรัยเลิศวิเชียร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-03-2560 15-05-2561 24-08-2561 28-06-2562 02-10-2563 13-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,050 8,050 8,050 8,050 8,900 8,900
%การถือ 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

ML ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,330
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 8,208
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3