“ นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GBX ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,223
%การถือ 2.13%
มูลค่า (พัน) 34,835

PROUD ราคาล่าสุด 1.50

วันที่ 13-07-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,680 13,680
%การถือ 2.13% 2.13%
มูลค่า (พัน) 15,732 15,732

TIW ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 29
%การถือ 0.48%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3