“ นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 17-03-2563 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,064 36,064
%การถือ 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 15,868 15,868

KAMART ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,420 18,479 18,479 18,479 18,479 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638 24,638
%การถือ 2.79% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
มูลค่า (พัน) 76,627 76,871 76,871 76,871 76,871 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494 102,494
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3