“ นาย นพ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 98 98
%การถือ 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 3,389 3,389

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,493 3,493 3,493
%การถือ 2.33% 2.33% 2.33%
มูลค่า (พัน) 83,133 83,133 83,133
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3