“ นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 413 413 413
%การถือ 3.44% 3.44% 3.44%
มูลค่า (พัน) 14,242 14,242 14,242

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-03-2563 17-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,632 14,632 14,632
%การถือ 9.75% 9.75% 9.75%
มูลค่า (พัน) 348,248 348,248 348,248
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3