“ นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 101,848 101,848 101,948
%การถือ 4.07% 4.07% 4.07%
มูลค่า (พัน) 70,275 70,275 70,344

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 51,398 52,050 51,860
%การถือ 4.83% 4.89% 4.87%
มูลค่า (พัน) 79,152 80,157 79,865
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3