“ นาย นิพัฒน์ เจริญกิจการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 22-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 10,120
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3