“ นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAFS ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 13-03-2563 11-06-2563 18-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.78% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 127,500 127,500 127,500

EASTW ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
%การถือ 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

METCO ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 14-02-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 120 120
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 33,480 33,480

QH ราคาล่าสุด 279.00

วันที่ 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
%การถือ 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33%
มูลค่า (พัน) 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000

TCAP ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
%การถือ 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 479,500 479,500 479,500 479,500 479,500 479,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3