“ นาย นิเวศ จิระวิชิตชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CI ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 12-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,906 5,906
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 5,493 5,493

ECL ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,885 8,885
%การถือ 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 15,282 15,282
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3