“ นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FE ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 27-03-2563 24-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 93 93 93
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 17,307 17,307 17,307

ICC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 10-03-2563 22-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,904 5,904 5,904
%การถือ 2.03% 2.03% 2.03%
มูลค่า (พัน) 188,922 188,927 188,927

OCC ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 19-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,844 2,844 2,844 2,844
%การถือ 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,386 3,386 3,386 3,386
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53% 3.53%
มูลค่า (พัน) 20,147 20,147 20,147 20,147

SCG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,698 14,698
%การถือ 1.54% 1.54%
มูลค่า (พัน) 58,497 58,497

SPI ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,612 5,612 5,612 5,612
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 338,151 338,151 338,151 338,151

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 946 946 946
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 16,182 16,182 16,182
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3