“ นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ICC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2563 22-04-2563 26-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,559 6,559 6,559 6,559
%การถือ 2.26% 2.26% 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 209,886 209,886 209,886 209,886

NPK ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 19-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59 59
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 866 866

OCC ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 19-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,357 1,357 1,357 1,357
%การถือ 2.26% 2.26% 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,257 5,257 5,257 5,257
%การถือ 5.48% 5.48% 5.48% 5.48%
มูลค่า (พัน) 31,277 31,277 31,277 31,277

SCG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 18,000 18,000
%การถือ 1.88% 1.88% 1.88%
มูลค่า (พัน) 71,640 71,640 71,640

SPC ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,776 2,776 2,776
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 168,617 168,617 168,617

SPI ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 23-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,908 6,908 6,908 6,908
%การถือ 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 416,210 416,210 416,210 416,210

TFMAMA ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 07-05-2561 12-10-2561 03-05-2562 03-10-2562 24-04-2563 01-07-2563 01-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004 3,004
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 578,328 578,328 578,328 578,328 578,328 578,328 578,328

TNL ราคาล่าสุด 192.50

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,655 4,655 4,655 4,655
%การถือ 3.88% 3.88% 3.88% 3.88%
มูลค่า (พัน) 79,604 79,604 79,604 79,604

TPCORP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 10-01-2563 22-04-2563 02-07-2563 25-11-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,949 8,949 8,949 8,949 8,949
%การถือ 8.29% 8.29% 8.29% 8.29% 8.29%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

WACOAL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,308 1,308
%การถือ 1.09% 1.09%
มูลค่า (พัน) 54,921 54,921
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3