“ นาย ประชา ปริยวาทกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BSBM ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 13-03-2563 13-07-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,772 6,385 6,567
%การถือ 0.51% 0.56% 0.58%
มูลค่า (พัน) 12,352 13,664 14,053

CHARAN ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 20-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 150 150
%การถือ 1.25% 1.25%
มูลค่า (พัน) 5,175 5,175

FSS ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,600
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 17,388

SAMCO ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,685 4,290
%การถือ 0.57% 0.67%
มูลค่า (พัน) 7,444 8,666
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3