“ นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,019 1,025 1,065
%การถือ 2.91% 2.93% 3.04%
มูลค่า (พัน) 50,418 50,715 52,730

SMK ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,026 4,026 4,205
%การถือ 2.01% 2.01% 2.10%
มูลค่า (พัน) 150,972 150,972 157,703
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3