“ นาย ประทักษ์ สุมงคลธนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,146 3,184 3,842
%การถือ 2.50% 2.53% 3.06%
มูลค่า (พัน) 52,230 52,858 63,769
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3